Attest van wettelijke samenwoning

Vraag je attest aan via ons e-loket

Inhoud

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee u een woning deelt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf

 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)

 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet

 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Bewijsstukken

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

 • uw eigen identiteitskaart.

Procedure

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen

 • plaats en datum van geboorte

 • adres

 • datum verklaring van wettelijke samenwoning

 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

U kunt het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook online raadplegen, downloaden en afdrukken:

Als je het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan de dienst burgerzaken telefonisch of via e-mail.

Het attest wordt vervolgens voor jou opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hoeft voor het afhalen ervan geen afspraak te maken.

Hoe aanvragen?

Als je het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan de dienst burgerzaken telefonisch of via e-mail.

Het attest wordt vervolgens voor jou opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hoeft voor het afhalen ervan geen afspraak te maken.

Gerelateerde items

Contact