Totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius

Inhoud

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus.

Als u minstens 3 premies aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus. De eerste investering moet uitgevoerd zijn voor eind 2020.

Voorwaarden

 • De Totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning of wooneenheid in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben tussen 1-1-2017 en 31-12-2020.
 • Wanneer u een eerste premie aanvroeg in 2021, uw offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, moet u een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de totaalrenovatiebonus.
 • Goed om te weten: De totaalrenovatiebonus wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie (vanaf 1-7-2022). Wie zijn totaalrenovatiebonus al heeft opgestart (minstens 1 investering), kan zijn traject nog verder afwerken. Er kan na 30-6-2022 géén nieuwe totaalrenovatiebonus meer worden opgestart. Premieaanvragen via Mijn VerbouwPremie voor werken die mee kunnen tellen voor de totaalrenovatiebonus worden automatisch toegevoegd aan een bestaande totaalrenovatiebonus.
 • Om een Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet u investeren in minstens 3 van de onderstaande energiebesparende maatregelen uitvoeren en een premie aanvragen via Mijn VerbouwPremie (waarvan minstens al 1 werd aangevraagd bij Fluvius tot 30-6-2022).
  • Mijn VerbouwPremie voor dak (of Fluvius-premie voor dakisolatie)
  • Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur (of Fluvius-premie voor isolatie langs buitenzijde of binnenzijde en/of spouwmuurisolatie)
  • Mijn VerbouwPremie voor vloer (of Fluvius-premie kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond)
  • Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren (of Fluvius-premie beglazing)
  • Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler
  • Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp
  • Ventilatiesysteem. Er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem, maar deze investering komt wel in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus na aanmelding van het ventilatiesysteem bij Fluvius.

Een warmtepompboiler komt niet in aanmerking.

 • U moet voldoen aan de premievoorwaarden voor elke investering apart en aan bijkomende voorwaarden voor isolatie en beglazing. Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen in de Fluvius-brochure ‘BENO-pass en de totaalrenovatiebonus’ of de voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie in kwestie.
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.

Procedure

De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, zal Fluvius u contacteren. Aanvragen van Mijn VerbouwPremie bij de Vlaamse overheid die in aanmerking komen voor de BENO-pass (en waarvoor al een BENO-pass werd opgestart bij Fluvius), worden automatisch doorgestuurd naar Fluvius.

In geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de Totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren).

Kostprijs

Financieel voordeel

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. Het totaal van de uitgekeerde premies kan nooit meer bedragen dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.

 • Eengezinswoningen

Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 1.250 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 1.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 2.750 euro (+ bewijs met EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 3.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 4.750 euro

 • Appartementen

Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 625 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 1.375 euro (+ bewijs met EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 1.875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 2.375 euro

 • Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Uitzonderingen

De Totaalrenovatiebonus is niet cumuleerbaar met de EPC-labelpremie.

 • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de Totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie;
 • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.
  Wie kiest voor het traject van de Totaalrenovatiebonus, moest de (eerste) premie voor die investering bij Fluvius aanvragen ten laatste op 30 juni 2022.

De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met Mijn VerbouwPremie (isolatie, beglazing) en de premie voor zonnepanelen (via Fluvius).

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010