Privacy verklaring

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens.

Gegevensbescherming worden ernstig genomen. Wij garanderen een gepaste bescherming van je persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Wij geven jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Wij wisselen jouw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van jou hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • recht op correctie: als jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen jouw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen jouw gegevens niet meer te gebruiken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zal steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met jouw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

 

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel is een toepassing die werd ontwikkeld en wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen (vroeger agentschap Informatie Vlaanderen). Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Meer info over de privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel via deze link

Protocol Vlaio

Dit protocol gaat over de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens van Vlaio naar het lokaal bestuur Lint in kader van de hinderpremie.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het dan weten.

Dit kan per e-mail naar secretariaat@lint.be of per brief naar:

Gemeentebestuur Lint

Koning Albertstraat 41, 2547 Lint

Data Protection officer (DPO): dpo@lint.be

Vlaamse Toezichtscommissie:  contact@toezichtcommissie.be of Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel