Plaatsen van een container voor bouwwerken of verbouwingen

Als je een deel van het openbaar domein nodig hebt voor werkzaamheden, dan heb je hiervoor een toelating van het lokaal bestuur nodig. Heb je dus bijvoorbeeld parkeerverbodsborden nodig voor een verhuis of levering, wil je een container op de openbare weg plaatsen, wil je een stelling op het voetpad plaatsen, een horecaterras of een standplaats voor een kippenkraam?
Dan doe je een aanvraag via het digitale platform.

Aanvraagtermijn

Vraag de toelating tijdig aan.
De termijn waarop je de aanvraag indient, is afhankelijk van de aard van de inname:

Inname door verhuis, levering, plaatsen van stelling, bouwhek of hekwerk, een container op bestaande parkeerplaatsen.5 werkdagen
Inname voor een container (geheel of gedeeltelijk) op de rijbaan en plaatsen van een kraan10 werkdagen
Werfzone20 werkdagen
Spoedprocedure (meerkost van € 25)3 werkdagen
Horecaterras30 werkdagen
Standplaats voor kraam0 werkdagen
Nutwerken met omleiding (enkel voor nutsmaatschappijen)30 werkdagen
Nutwerken zonder omleiding (enkel voor nutsmaatschappijen)10 werkdagen
Werken onder jaarvergunning (enkel voor nutsmaatschappijen)0 werkdagen

Procedure

 1. Doe de aanvraag via het digitaal platform
 2. Vul de aanvraag zo volledig en zo correct mogelijk in. De kosten worden immers berekend op het aangevraagde aantal m². Voeg indien noodzakelijk een signalisatieplan toe.
 3. De aanvraag gaat goed- of afgekeurd worden.
 4. Vervolgens ontvang je, als het om een betalende inname gaat, een betalingsuitnodiging per e-mail. Nadat deze betaald wordt, ontvang je de vergunning in je mailbox. Indien je geen vergunningsdocument hebt ontvangen, is de inname bijgevolg NIET vergund en riskeer je een verhoging van de retributie.
 5. Eventueel aangevraagde parkeerverbodsborden worden steeds en vooraf door de technische dienst van het lokaal bestuur aan huis geleverd en na de inname terug opgehaald. Het is aan de aanvrager zelf om de borden op de juiste plaats te zetten en op de onderborden de periode van inname te noteren. Parkeerverbodsborden plaats je minstens 24u op voorhand. De technische dienst levert de borden uiterlijk 2 dagen op voorhand. Er wordt pas een opdracht tot plaatsing gegeven indien de betaling voldaan werd. 
 6. Als de aanvraag over een parkeerverbod gaat: is de aanvrager verantwoordelijk om de nummerplaten van alle voertuigen, die er op het moment van plaatsing tussen de borden staan, ten laatste 24 u voor de aanvang van de inname, online toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Ook als er geen wagens staan geparkeerd, moet dit worden doorgegeven. Dit kan via de link in de bevestigingse-mail die je ontvangt. Als de nummerplaten niet worden genoteerd zal de politie foutparkeerders niet kunnen laten takelen.

Nutsmaatschappijen dienen hun aanvraag rechtstreeks in GIPOD in te geven en lint@politiehekla.be en openbarewerken@lint.be op de hoogte brengen.

Kosten

Na de goedkeuring van de aanvraag (door het lokaal bestuur) ontvang je een betaalverzoek via e-mail.

De retributie voor een inname openbaar domein bedraagt € 0,60 per m² per dag met een minimum van € 25; dit vanaf de tweede dag van de inname en zolang de toestand blijft bestaan. 

Wanneer het plaatsen van een parkeerverbodsbord noodzakelijk is voor de inname, kunnen er borden door de diensten van het lokaal bestuur Lint geplaatst worden en na de inname verwijderd worden. Het bedrag van deze retributie wordt vastgelegd op € 40 per levering incl. ophaling.  Per kalenderdag wordt er een huurprijs van € 1,00 per verkeersbord aangerekend. 

Een verhuis of korte levering (enkel laden en lossen), het plaatsen van een horecaterras en de standplaats voor ambulante handel zijn gratis. Deze moeten wel aangevraagd te worden.

Voorbeelden

1. Je gaat verhuizen en vraagt voor 1 dag inname openbaar domein aan + de huur van parkeerverbodsborden

Je betaalt hiervoor een bedrag van € 42: de inname voor een verhuis van 1 dag is gratis, maar je betaalt wel € 40 voor de levering en ophaling van parkeerverbodsborden en € 1 per bord per dag als huurprijs.

2. Er komt een aannemer bij jou werken gedurende 7 dagen en hij heeft hiervoor parkeerverbod voor de deur nodig om zijn 2 bestelwagens te parkeren.

 • De kost voor de inname van het openbaar domein (een parkeerplaats is gemiddeld 6 m x 2 m) van 24 m² gedurende 6 dagen (eerste dag is vrijgesteld) aan een bedrag van € 0,60 per m² per dag aangerekend =  € 86,40.
 • Voor de parkeerverbodsborden betaal je € 40 voor levering en ophaling door de technische dienst en € 1 per bord per dag. Het totaal voor de parkeerverbodsborden bedraagt € 54.
 • In totaal betaal je € 140,40.

3. Er wordt gedurende 10 dagen bij je thuis aan het dak gewerkt en hiervoor wordt een kraanwagen ingezet. De dakwerker heeft zelf parkeerverbodsborden die hij kan gebruiken of je woont in een straat waar er niet voor de deur geparkeerd mag worden. 

 • De kraanwagen neemt 20 m² in op openbaar domein (10 m lang en 2 m breed) en dit 9 dagen lang (1 dag is vrijgesteld) aan € 0,60 per m² per dag.
 • In dit geval zijn parkeerverbodsborden overbodig en betaal je € 108. 

4. Je wil gedurende 1 dag een container voor de woning plaatsen en je hebt zelf parkeerverbodsborden ter beschikking.

 • Deze inname is gratis: Een inname van 1 dag is vrijgesteld van vergunning en je huurt geen borden bij de gemeente. Je moet wel een aanvraag indienen, want je hebt een toelating nodig voordat de container geplaatst wordt.

Downloads

 • Retributiereglement voor levering van borden
  91,6 Kb pdf
 • Belastingsreglement inname openbaar domein
  83,9 Kb pdf

Contact

Mobiliteit

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
openbarewerken@lint.be