Belgisch paspoort

Maak een afspraak voor de aanvraag

Maak een afspraak voor het afhalen

Inhoud

Een Belgisch paspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

Zorg dat je tijdig jouw paspoort aanvraagt of vernieuwt. Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen

 • 5 jaar voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is.

Als jouw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Bewijsstukken

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • jouw identiteitskaart

 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen

 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Als je al een paspoort had, dan neem je ook het oude paspoort mee. Was jouw paspoort verloren of gestolen, dan breng je het attest van verlies (te verkrijgen bij de gemeente) of het attest van diefstal mee (te verkrijgen bij de politie).

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

Vraag jouw paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan wel twee spoedprocedures:

 • dringende procedure: Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort de eerste werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd.

 • superdringende procedure:

  • Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort nog dezelfde dag worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken, Warandeberg 1-4, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station (4 uur en 30 minuten na de aanvraag).

  • Als de gemeente de aanvraag na 15 uur doorstuurt, kan het paspoort pas de eerstvolgende werkdag worden afgeleverd bij het loket aan Warandeberg 1-4 (vanaf 8u30). Opgelet:

   • aanvragen na 15 uur op vrijdag: afhalen op zaterdagvoormiddag vanaf 8u30 (tenzij zaterdag een feestdag is: op maandag)

   • aanvragen op zaterdag: afhalen op maandag vanaf 10 uur (tenzij maandag een feestdag is: op de eerstvolgende werkdag)

  • Je kan het paspoort ook aanvragen bij het loket aan Warandeberg 1-4 te Brussel zelf, van maandag tot vrijdag (8u30 tot 19u45) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u15). Betalingen kunnen enkel met de kaart.

Beide spoedprocedures zijn wel duurder. Voor de superdringende procedure gelden ook strengere voorwaarden:

 • Jouw paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.

 • Je mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.

 • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.

Is jouw paspoort gestolen? Meld de diefstal van jouw reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van jouw gemeente) én daarna bij jouw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken. Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat je het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Belgen in het buitenland

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België

 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)

 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).

Meer info

Een paspoort verlengen of vernieuwen is niet mogelijk. Als jouw reispas niet meer geldig is, dien je een nieuw paspoort aan te vragen.

Kostprijs

Paspoort (reispas) voor Belgen –18 jaar

gewone procedure € 35 
spoedprocedure € 214
extreme spoedprocedure
met levering in Brussel
 € 278

Paspoort (reispas) voor Belgen +18 jaar

gewone procedure € 72
spoedprocedure € 254
extreme spoedprocedure
met levering in Brussel
 € 321

Retributiereglement

Verlenging

Een paspoort verlengen of vernieuwen is niet mogelijk. Als jouw reispas niet meer geldig is, dien je een nieuw paspoort aan te vragen.

Contact