Parkeerverbod - Inname openbaar domein

Wanneer je een deel van het openbaar domein wenst in te nemen voor werkzaamheden, heb je een toelating van het lokaal bestuur nodig. Heb je dus bijvoorbeeld parkeerverbodsborden nodig voor een verhuis of levering, wil je een container op de openbare weg plaatsen, wens je een stelling op het voetpad te plaatsen, een horecaterras of een standplaats voor je kippenkraam?
Dan doe je een aanvraag via het digitale platform.

Aanvraagtermijn

Vraag je toelating tijdig aan.
De termijn waarop de aanvraag moet ingediend worden, is afhankelijk van de aard van de inname:

Inname door verhuis, levering, plaatsen van stelling, bouwhek of hekwerk, een container op bestaande parkeerplaatsen.5 werkdagen
Inname voor een container (geheel of gedeeltelijk) op de rijbaan en plaatsen van een kraan10 werkdagen
Werfzone20 werkdagen
Spoedprocedure (meerkost van € 25)3 werkdagen
Horecaterras30 werkdagen
Standplaats voor kraam0 werkdagen
Nutwerken met omleiding (enkel voor nutsmaatschappijen)30 werkdagen
Nutwerken zonder omleiding (enkel voor nutsmaatschappijen)10 werkdagen
Werken onder jaarvergunning (enkel voor nutsmaatschappijen)0 werkdagen

Procedure

 1. Doe de aanvraag via het digitaal platform
 2. Vul jouw aanvraag zo volledig en zo correct mogelijk in. De kosten worden immers berekend op het aangevraagde aantal m². Voeg indien noodzakelijk een signalisatieplan toe.
 3. Je aanvraag wordt goed- of afgekeurd.
 4. Vervolgens ontvang je, indien het om een betalende inname gaat, een betalingsuitnodiging per e-mail. Pas wanneer deze betaald wordt, ontvang je de vergunning in je mailbox. Indien je geen vergunningsdocument hebt ontvangen, is de inname bijgevolg NIET vergund en riskeer je een verhoging van de retributie.
 5. Eventueel aangevraagde parkeerverbodsborden worden steeds door onze technische dienst op voorhand aan huis geleverd en na de inname terug opgehaald. Het is aan de aanvrager zelf om de borden op de juiste plaats te zetten en op de onderborden de periode van inname te noteren. Parkeerverbodsborden dienen 24u op voorhand geplaatst te worden. Onze technische dienst levert de borden tot 2 dagen op voorhand. Er wordt pas een opdracht tot plaatsing gegeven indien de betaling voldaan werd. 
 6. Als je aanvraag een parkeerverbod betreft, is de aanvrager verantwoordelijk om de nummerplaten van alle voertuigen, die er op het moment van plaatsing tussen de borden staan, ten laatste 24 u voor de aanvang van de inname online toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Ook als er geen wagens staan geparkeerd, moet dit worden doorgegeven. Dit kan via de link in de bevestigingsmail die je zal ontvangen. Indien de nummerplaten niet werden genoteerd, zal de politie foutparkeerders niet laten takelen.

Nutsmaatschappijen dienen hun aanvraag rechtstreeks in GIPOD in te geven en lint@politiehekla.be en openbarewerken@lint.be op de hoogte brengen.

Kosten

Na de goedkeuring van de aanvraag (door het lokaal bestuur) ontvang je een betaalverzoek per mail.

De retributie voor een inname openbaar domein bedraagt € 0,60 per m² per dag met een minimum van € 25; dit vanaf de tweede dag van de inname en zolang de toestand blijft bestaan. 

Wanneer het plaatsen van een parkeerverbodsbord noodzakelijk is voor de inname, kunnen er borden door de diensten van het lokaal bestuur Lint geplaatst worden en na de inname verwijderd worden. Het bedrag van deze retributie wordt vastgelegd op € 40 per levering incl. ophaling, per kalenderdag wordt er een huurprijs van € 1,00 per verkeersbord aangerekend. 

Een verhuis of korte levering (enkel laden en lossen) horecaterras en standplaats zijn gratis. Deze dienen echter wel aangevraagd te worden.

Voorbeelden

1. Je wenst te verhuizen en vraagt voor 1 dag inname openbaar domein aan + de huur van parkeerverbodsborden

Je zal hiervoor een bedrag van € 42 moeten betalen: een verhuis van 1 dag is gratis, maar je betaalt wel € 40 voor de levering en ophaling van parkeerverbodsborden en € 1 per bord per dag huur.

2. Je wenst een aannemer te laten komen die gedurende 7 dagen komt werken en hiervoor parkeerverbod voor de deur wenst voor het parkeren van 2 camionettes.

Je zal hiervoor een bedrag van ongeveer € 140,40 betalen. Enerzijds wordt er een bedrag aangerekend voor de inname van het openbaar domein. Een parkeerplaats is doorgaans 6m x 2m. Er wordt dus 24m² gedurende 6 dagen (eerste dag is vrijgesteld) aan een bedrag van € 0,60 per m² per dag aangerekend = € 86,40.
Anderzijds worden er parkeerverbodsborden aangevraagd. Hiervoor wordt een bedrag van € 40 voor levering en ophaling door onze technische dienst aangerekend + € 1 per bord per dag, waardoor de huur van borden op € 54 komt.

3. Je wenst een dakwerker te laten komen gedurende 10 dagen. De dakwerker heeft zelf parkeerverbodsborden die hij kan gebruiken of je woont in een straat waar er überhaupt niet voor de deur geparkeerd mag worden. 

In dat geval zijn parkeerverbodsborden overbodig en zal je hier ongeveer € 108 voor betalen als we rekenen aan een kraanwagen met een lengte van 10m en 2m breed die er gedurende 10 dagen staat (eerste dag is vrijgesteld) aan € 0,60 per m² per dag. 

4. Je wenst gedurende 1 dag een container voor de woning te plaatsen en je hebt zelf parkeerverbodsborden ter beschikking.

Jouw inname is gratis: Een inname van 1 dag is vrijgesteld van vergunning en je huurt geen borden bij de gemeente. Je dient echter wel een aanvraag in te dienen.

Downloads

 • Retributiereglement voor levering van borden
  91,6 Kb pdf
 • Belastingsreglement inname openbaar domein
  83,9 Kb pdf

Contact

Mobiliteit

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
openbarewerken@lint.be