Parkeerplaats voor personen met een beperking

Parkeerplaatsen (op de openbare weg) voorbehouden aan personen met een beperking worden aangevraagd op de dienst omgeving.

Voorwaarden

Deze plaatsen worden pas ingericht als aan alle voorwaarden voldaan is:
 • de werkplek of de woonplaats heeft geen garage of privé-parking,
 • het is werkelijk moeilijk om in de buurt een parkeerplaats te vinden,
 • je bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij jou inwoont,
 • je hebt ernstige moeilijkheden om je te verplaatsen ten gevolge van een ernstig letsel aan de onderste ledematen (bv. gebruik van krukken of rolstoel) of door een algemene handicap van ten minste 80% die de mobiliteit ernstig in het gedrang brengt,
 • je bezit een speciale parkeerkaart.

Hoe aanvragen

Volgende documenten voeg je bij het aanvraagformulier:
 • recto-verso kopie van de bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap,
 • algemeen attest van de FOD sociale zekerheid met een algemene omschrijving van de handicap, en
 • een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen (de aanvrager beschikt over een voertuig of wordt vervoerd door iemand die er inwoont).

Regelgeving

Deze parkeerplaatsen zijn niet persoonlijk. Iedereen in het bezit van de speciale parkeerkaart mag parkeren op deze voorziene plaatsen.
De parkeerkaart kan alleen gebruikt worden als de houder zelf bestuurder is of vervoerd wordt als passagier.

Downloads

 • Aanvraagformulier parkeerplaats voor mensen met een handicap
  31,1 Kb pdf

Contact

Mobiliteit

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
openbarewerken@lint.be