Overstroming

Samen met de stormen zijn de overstromingen één van de natuurlijke risico's waarmee we in België dikwijls geconfronteerd worden.

Hoewel de oevers van bepaalde waterlopen er in het bijzonder onderhevig aan zijn, toont de ervaring van deze laatste jaren ons dat andere plaatsen eveneens overstromen, wanneer de bodem en de riolering er niet meer in slagen het overvloedige water op te nemen.

De overstromingen maken zeldzaam slachtoffers in onze regio's, maar ze zijn altijd vernielend en veroorzaken meestal aanzienlijke schade: beschadiging van het meubilair, de toestellen en van de inhoud van de woningen, van de wagens en caravans, vervuiling enz.

Het is evenwel dikwijls mogelijk deze schade te beperken door de raadgevingen van de openbare overheden en de hulpdiensten te volgen.

Voor de overstroming

Indien je in een gebied woont dat gevoelig is voor overstroming:

 • Voorzie een verwarmingsmiddel op de verdieping (alleen een kachel met uitlaat of een elektrisch verwarmingsapparaat)
 • De stookolietanken vastmaken en alle openingen dichten (doppen, plastiek, silicone, ...) 

Wanneer het water stijgt

Laat je helpen door buren, vrienden en help hen ook 

 • Breng waardevolle voorwerpen, belangrijke papieren (contracten, facturen ...), een noodkoffer, een zaklamp en, indien mogelijk, de telefoon, naar de verdieping.
 • Verhuis wat kan. Zorg dat meubelen met waarde niet in overstroombare vertrekken van uw huis staan.
 • Vuil zandzakjes tot de helft (vuilniszakken in PVC) om kleine dammen te kunnen vormen voor kelderramen en doorgangen.
 • Plaats een plaat waterbestendige multiplex in de deuraanslag en dicht die af met silicone.
 • Breng voertuigen en caravans weg.
 • Verwijder de branders van de stookolieketels.  

Tijdens de overstromingen

De hulpdiensten zullen je komen helpen 

 • Sluit gas en verwarming af.
 • Luister naar de VRT, je wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van de situatie.
 • De overstroomde zone niet oversteken, niet te voet en ook niet met de wagen.
 • Neem zeker foto's van de overstroomde plaatsen.

In geval van evacuatie 

 • Reservekleding en laarzen voorzien.
 • Elektriciteit afzetten en het huis sluiten.
 • Indien u niet bij familie terecht kunt, zal er voor u worden gezorgd (verblijf, maaltijden).
 • De politie bewaakt je huis.
 • Laat  bij de gemeentediensten de gegevens achter van de plaats waar u verblijft.  

Wanneer het water is weggetrokken 

 • Neem foto's van de beschadigde plaatsen: deze zullen nuttig zijn voor het samenstellen van je dossier met het oog op een eventuele schadeloosstelling.
 • Het gemeentebestuur kan bijkomende inlichtingen verstrekken voor de samenstelling van het dossier, dat nodig zal zijn in geval van schadeloosstelling door het Rampenfonds.
 • Desinfecteer alles met bleekwater.
 • De vertrekken verluchten en verwarmen.

 Bron: FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie van de Civiele Bescherming