Overlijden melden

Maak een afspraak

Elk overlijden in de gemeente moet zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Meestal gebeurt dit door de begrafenisondernemer.

Het overlijden wordt vastgesteld op basis van een getuigschrift dat de arts die het overlijden vaststelt aflevert.