Ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad is een gemeentelijke adviesraad die in 2021 50 jaar actief is.
De werking en structuur werd vastgelegd in statuten.
 
De ouderenadviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van seniorenverengingen en Lintenaren die niet aangesloten zijn bij een vereniging.
Naast advies verlenen op vraag van gemeente- en OCMW-bestuur organiseert en ondersteunt de ouderenadviesraad ook diverse activiteiten voor de Lintse senior. We denken hierbij aan de seniorenreis , het seniorenfeest , ...

De ouderenadviesraad vergadert 2-maandelijks, overdag, in de raadzaal. Naast de agendapunten worden regelmatig sprekers uitgenodigd rond een thema dat senioren aanbelangt.

Samenstelling