Ontharden

Ontharden betekent de bodemafsluiting verminderen door verharding weg te nemen, in functie van meer groene ruimte (van 1 mtot een park), of door de verharding waterdoorlatend te maken.

De strategie beoogt meer kwaliteitsvolle groene ruimte in de gemeente. Door het opbreken van harde minerale ondergronden, kan de gemeente opnieuw als spons fungeren en beter omgaan met de externe weersinvloeden. Deze maatregel heeft een grote positieve invloed op alle klimaateffecten. Wanneer de realisatie van grote groene ruimtes of een netwerk van kleinere niet haalbaar is, kunnen minder ingrijpende maatregelen als infiltrerende infrastructuur het microklimaat lokaal beïnvloeden. Naast klimatologische voordelen heeft een minder minerale stad ook ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische voordelen: beeldkwaliteit, ruimte voor recreatie, ruimte voor groen en biodiversiteit.

Lees hieronder hoe het ontharden of ‘doorprikken’ van de bodem een positieve invloed heeft op hittestress (‘s nachts en overdag), wateroverlast en droogte, of kijk meteen hoe ontharding in de praktijk wordt toegepast. Via het programma Vlaanderen Breekt Uit wordt kennis en ervaring opgebouwd aan de hand van voorbeeldprojecten in Vlaanderen.

Hittestress overdag

Hittestress 's nachts

Droogte

Wateroverlast

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 is Vlaanderen in de ban van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op: wie wipt de meeste tegels?

Geef uw gewipte tegels op en help onze gemeente naar de overwinning!