Niet-vergunde percelen

Een niet-vergund graf wordt minstens 15 jaar bewaard.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte of in geval van sluiting van de begraafplaats kan deze termijn ingekort worden tot 10 jaar.

Ontruiming

Als niet-vergunde gronden ontruimd moeten worden, zal dit gedurende één jaar vóór het vervallen van de begravingstermijn bekend gemaakt worden:
  • aan het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel,
  • aan de ingang van de begraafplaats, en
  • aan één van de nabestaanden (als ze bekend zijn).