Negatieve wilsverklaring

Met de negatieve wilsverklaring kan u eisen dat alle of bepaalde onderzoeken of behandelingen niet meer gebeuren wanneer u het zelf niet meer kan vragen: bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, ...

Een negatieve wilsverklaring kan niet geregistreerd worden op de gemeente.

Procedure

U bespreekt dit best met uw behandelende arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid.
Bovendien kan u een vertegenwoordiger aanduiden die voor uw rechten opkomt indien u dat zelf niet meer kan.

U voorziet best een exemplaar voor alle betrokken partijen: uzelf, uw vertegenwoordiger, uw behandelende arts, ...

Externe links