Mobiliteitsplan - update 2023

Eind 2022 startte Lint met de vernieuwing van haar lokaal mobiliteitsplan. Een mobiliteitsplan is een
gemeentelijk plan dat vastlegt waar de gemeente Lint de volgende vijf tot tien jaar naartoe wil op vlak van mobiliteit.
Om de ideeën en ervaringen van de Lintenaren zoveel mogelijk mee te kunnen nemen, is er gestart met een
participatietraject. Dit traject begon met een digitale bevraging (Maplix) waarin veel geëngageerde burgers
knelpunten, goede ideeën en routes doorgaven. De uitkomst van de bevraging vormt het startpunt van de eerste
workshop. Tijdens deze workshop werden de belangrijkste bezorgdheden besproken. Daarnaast kregen de
deelnemers de eerste concepten en scenario’s voorgesteld en gaven ze uitgebreid hun mening hierover. In latere
workshops gaan de Lintenaren de scenario’s verder uitwerken en verfijnen.