Mobiliteitsplan - update 2023

Een synthese en de integrale versie van de resultaten van de bevraging vindt u als bijlage.

Downloads

  • Lint_SyntheseAnalyse_Maplix_Finished.pdf
    4,2 Mb
  • Maplixresultaten Lint.pdf
    23,4 Mb