Mobiliteitsplan - update 2023

Eind 2022 startte Lint met de vernieuwing van haar lokaal mobiliteitsplan.
Een mobiliteitsplan is een gemeentelijk plan dat vastlegt waar de gemeente Lint de volgende vijf tot tien jaar naartoe wil op vlak van mobiliteit.
Om de ideeën en ervaringen van de Lintenaren zoveel mogelijk mee te kunnen nemen, is er gestart met een participatietraject. Dit traject begon met een digitale bevraging (Maplix) waarin veel geëngageerde burgers knelpunten, goede ideeën en routes doorgaven.
De uitkomst van de bevraging vormde het startpunt van de eerste workshop. Tijdens deze workshop werden de belangrijkste bezorgdheden besproken. Daarnaast kregen de deelnemers de eerste concepten en scenario’s voorgesteld en gaven ze uitgebreid hun mening hierover. In latere workshops gaan de Lintenaren de scenario’s verder uitwerken en verfijnen.