Minimale levering aardgas

In de winter loopt het energieverbruik al gauw op. Soms wordt het zo koud dat je met wat je oplaadt op jouw aardgasbudgetmeter jouw woning onvoldoende warm krijgt.
 
Het is dan ook mogelijk dat je zonder aardgas dreigt te vallen eens het verbruikskrediet volledig op is en er geen geld is voor een volgende oplaadbeurt.

Om dit te voorkomen kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om jouw aardgasbudgetmeter op te laden. Van zodra de nodige afspraken gemaakt zijn, zorgt deze tussenkomst ervoor dat je je woning kan blijven verwarmen tijdens de wintermaanden.

De periode waarin je recht kan hebben op de tussenkomst minimale levering aardgas ligt wettelijk vast en loopt van 1 november tot en met 31 maart.
Binnen deze periode heb je recht op een vastgelegd bedrag per twee weken. Je krijgt of mag een oplading komen doen tussen de 1e en de 15e van de maand en een tweede oplading tussen de 16e en de 31e van de maand

Het bedrag dat toegekend wordt, is afhankelijk van het type woning waarin je woont.

Wanneer je moeilijkheden hebt om jouw aardgasbudgetmeter op te laden, kan je bij ons OCMW de vraag stellen tot tussenkomst hiervoor. 
De maatschappelijk werker van het OCMW zal dan door middel van een sociaal onderzoek (naar inkomsten en uitgaven, gezinssituatie en verbruikssituatie) bepalen of er vanuit de minimale levering aardgas een tussenkomst kan zijn.

Wanneer je een tussenkomst krijgt, kan het zijn dat je 30% van het bedrag moet terugbetalen aan het OCMW na de wintermaanden.

De maatregel 'Minimale levering aardgas' is enkel voor mensen met een budgetmeter voor aardgas. 

Contact