Meldpunt discriminatie

Iedereen heeft recht op een goede huisvesting. Om ervoor te zorgen dat je menswaardig kan wonen, wordt gestreefd naar een evenwichtige woningmarkt waarin kwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid centraal staan.

Een gelijke toegang voor iedereen vervult daarbij een sleutelrol. Die toegang is in de praktijk niet altijd evident. Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt.

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze discrimineren. Een verhuurder moet soms noodgedwongen een keuze maken tussen kandidaat-huurders. Ze baseren zich hierbij soms op associaties die ze maken tussen de kwaliteiten van een goede huurder en andere kenmerken van de kandidaat. Deze associaties kunnen gebaseerd zijn op vooroordelen of op (negatieve) ervaringen die zij veralgemenen. Hoewel de verhuurder bijna altijd een selectie moet maken, mag hij zich daarbij niet laten leiden door discriminerende motieven.

Hoe aanvragen

Heb je zelf een onprettige situatie meegemaakt of heb je een vermoeden dat er gediscrimineerd wordt, dan kan je dit op verschillende manieren melden:

  • via onze dienst huisvesting, of
  • telefonisch via Unia (nationaal mensenrechteninstituut): T 0800 12 800 (gratis), of
  • digitaal via de website van Unia (www.melding.unia.be).