Matrassen

Voor afgedankte matrassen geldt een aanvaardingsplicht. Hierdoor dragen de producenten/invoerders van matrassen de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van matrassen in de afvalfase. Daarbij moeten zij de opgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen behalen. De producenten/invoerders kunnen aan hun aanvaardingsplicht voldoen:

  • collectief: door aan te sluiten bij Valumat, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen;
  • individueel: door een door de OVAM goedgekeurd individueel aanvaardingsplichtplan. 

De aanvaardingsplicht geldt zowel voor afgedankte matrassen afkomstig van particulieren als voor afgedankte matrassen afkomstig van bedrijven en instellingen (bv. hotels, vakantieparken, ziekenhuizen, woonzorgcentra…).  

Beheersorganisme Valumat vzw

Valumat vzw, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen, neemt de aanvaardingsplicht over van de bij hen aangesloten producenten/invoerders.

Valumat vergoedt de kosten van de recyclageparken voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afgedankte matrassen. Voor eindverkopers die bij de verkoop van een nieuwe matras op vrijwillige basis een afgedankte matras aanvaarden, voorziet Valumat een financiële compensatie. Valumat vergoedt ook de bedrijven en instellingen die zich ontdoen van hun afgedankte matrassen.  

Om het Valumat-systeem te financieren storten de producenten/invoerders een milieubijdrage per verkochte matras in een fonds. Deze milieubijdrage wordt via de tussenhandelaar en eindverkoper doorgerekend aan de klant. Bij elke nieuwe matras betaalt de klant dus een milieubijdrage, die al dan niet afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld wordt.  

Contact