Lookmaskerbij als Lintse mascotte

Vorig jaar liet het lokaal bestuur een bijeninventaris opmaken door Natuurpunt. Op zestien locaties werden, op verschillende tijdstippen, aantallen gemeten en de bijensoorten werden in kaart gebracht. Meer zelfs, ook het voedselaanbod (aanplant), bodemtype,... werden opgelijst.

Dit lijvige rapport, dat je integraal kan raadplegen op de website, doet de bijenwerkgroep nog meer in actie schieten! Vorig jaar werden de inspanningen beloond met 4 (van de 5) bijensymbolen tijdens de Awards-uitreiking van de Vereniging van Openbaar Groen. Zeer sterk voor een kleine gemeente, want Lint behoort zelfs tot de top 12 in Vlaanderen!

In 2024 wil de werkgroep de acties verder zetten en natuurlijk ook de bemerkingen uit de inventarisatie meenemen. De lookmaskerbij sprong in het oog: een unieke bijensoort die in 2024 onder de aandacht wordt gebracht. De lookmaskerbij wordt zo even een Lintse mascotte!

Draag jij je steentje ook bij?

Deze lookmaskerbij is verzot op allium- of uiensoorten. De bij houdt van warmte en je kan ze vinden in tuinen, op muren, spoorwegbermen en zeker ook in Lint op verschillende plaatsen! Het lokaal bestuur levert zelf ook al inspanningen om alliums aan te planten zoals in de voortuin van woonzorgcentrum Zonnestraal, de plantsoenen in de Diamantstraat, Torfsstraat, Christus Koning (aan het standbeeld), Oud-strijdersplein, de begraafplaats en middenberm Kontichsesteenweg, ... 

Doe jij ook mee?

Registreer je gratis als voedselbank voor de lookmaskerbij! 

  • Hoe? Laat je gegevens achter via het formulier op de website of aan het onthaal van het gemeentehuis.*

Op vrijdag 29 maart worden de planten bij jou aan de voordeur geleverd! *beperkt tot 300 inschrijvingen, wees er snel bij!

Contact