Legalisatie

 
Legalisatie is een procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening (of van opeenvolgende handtekeningen) op een document.
Indien het een openbare akte betreft, worden ook de hoedanigheid van de ondertekenaar en de identiteit van het officieel zegel of de stempel op het document bevestigd.

De legalisatie is een eenvoudige administratieve formaliteit, die geen authenticiteit verleent aan de inhoud van een document.
Er wordt aan Belgische of vreemde documenten wel de nodige bewijskracht verleend voor gebruik hetzij in Belgiƫ, hetzij in het buitenland.

Welke documenten 

 • documenten opgesteld door een ambtenaar van de burgerlijke stand (bv. geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte),
 • uittreksels uit het strafregister.
Enkel originele documenten of eensluidend verklaarde afschriften daarvan, afgeleverd door dezelfde overheid, kunnen worden gelegaliseerd.

Afhandeling

 • het origineel document wordt ingescand en doorgestuurd naar e-legalisation,
 • je krijgt een betalingsuitnodiging van de FOD Buitenlandse zaken,
 • na betaling ontvang je van de FOD Buitenlandse Zaken via e-mail het gelegaliseerde document.

Wat meebrengen

 • jouw identiteitskaart
 • het originele document dat gelegaliseerd moet worden, samen met volgende informatie:
  • bestemmeling,
  • taal van de bestemmeling, en
  • reden van legalisatie

Gerelateerde items

Contact