Leertraject coöperatieve woonprojecten

Coöperatief wonen is een innovatief woonmodel: burgers stappen samen in een coöperatieve vennootschap om te kunnen wonen op een manier die voor ieder apart niet haalbaar is. 

Het coöperatief woonmodel is een voor Vlaanderen innovatief model, dat zich positioneert naast de klassiek gekende modellen van huren of kopen van een woning of appartement. Het draagt zo bij aan een ruimere keuzevrijheid op de woningmarkt en dus tot een meer divers woonaanbod.
 
Uitgebreide informatie over wooncoöperaties vindt u op de website Coöperatief Wonen van Cera en Architectuurwijzer. Daar vindt u ook voorbeelden van projecten die inspiratie kunnen bieden voor dit leertraject.
 
In de publicatie Coöperatief wonen in Vlaanderen (Cera, 2020) worden de toepassingsmogelijkheden, de haalbaarheid en de meerwaarde van het coöperatieve ondernemingsmodel binnen de woonsector onderzocht.

In de Webinar – In coöperatief wonen: een antwoord op de wooncrisis delen Peggy Totté (Architectuurwijzer) en Lieve Jacobs (Cera) hun expertise over wooncoöperaties.

De vijf pioniers

De projectoproep die begin 2022 gelanceerd werd, leverde vijf pioniers op. Zij krijgen tot eind 2024 begeleiding op maat van hun specifieke en concrete noden. Alle geselecteerde steden en gemeenten hebben hiervoor een concrete site naar voren geschoven.

Lees hier meer over deze vijf pioniers!

Over de oproep naar proeftuinen voor het leertraject

Om lokale besturen en initiatiefnemers van coöperatieve woonprojecten aan te moedigen om met dit woonmodel aan de slag te gaan, lanceerden het agentschap Wonen-Vlaanderen en het departement Omgeving in januari 2022 een oproep naar steden en gemeenten, met de vraag om zich kandidaat te stellen als proeftuin met een concrete site. De finaliteit van elke proeftuin is om een maatschappelijke meerwaarde voor de betrokken steden en gemeenten te creëren in de vorm van een kwalitatief ruimtelijk project Het doel van het leertraject is om samen met de geselecteerde gemeenten te leren uit concrete ervaringen in elk van de vijf proeftuinen.  Elke proeftuin krijgt begeleiding op maat van de concrete noden en wordt ondersteund door een team van interne en externe experten. 

Op 8 maart werd in het kader van deze oproep een informatiemoment georganiseerd. Alle informatie en opnames van toelichtingen op deze dag vindt u hieronder.

Het leertraject

Het leertraject start op in het najaar van 2022 en zal lopen tot eind 2024. Vanaf de beginperiode zullen kennis en informatie actief verspreid worden naar een ruimer netwerk van geïnteresseerden. Concreet zullen er vijf netwerkmomenten georganiseerd worden, waaraan andere steden en gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en ook geïnteresseerde burgers en initiatiefnemers kunnen deelnemen. Zo creëren we samen een lerend netwerk met als thema coöperatieve woonprojecten. 

Op 10 november 2022 is er een eerste bijeenkomst van het lerend netwerk.  

In de loop van oktober zetten we het programma voor dit eerste leermoment online.
Wilt u op de hoogte blijven van het leertraject en de uitnodiging voor het eerste lerend netwerk ontvangen?

Vul hier uw gegevens in.