Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen dikwijls een smet op de leefomgeving. Ze staan jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan. Deze gebouwen nemen ruimte in die niet gebruikt wordt. Ondertussen blijven aan de randen van de steden steeds nieuwe gronden bebouwd worden. Er zijn betere manieren om met de schaarse Vlaamse ruimte om te gaan.

De Vlaamse overheid neemt sinds 1995 maatregelen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van dit soort bedrijfsgebouwen. Deze maatregelen spitsen zich toe op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minimaal 5 are. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de steden.

Als deze bedrijfsruimten leeg komen te staan, moet de eigenaar een heffing betalen. Dit geld gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.

Inventaris

De inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten wordt dagelijks aangepast. Dit uittreksel is een momentopname.

Uittreksel van de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Downloads

  • Brochure - wijziging 1_10_2021.pdf
    927,6 Kb
  • Bekendmaking kennisgeving bedrijfsleegstand 2023.pdf
    117,5 Kb
  • Bijlage_registratieattest_1.pdf
    477,4 Kb