Kraamzorg

Soms is na de bevalling wat extra hulp welkom. Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en jouw baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek,...

Voor meer informatie over medische nazorg kan je terecht bij je ziekenfonds, je arts, je vroedvrouw, de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, het ziekenhuis waar je bevalt of het expertisecentrum kraamzorg.

Op de sociale kaart vindt je een ruim overzicht van diensten.

Organiseer kraamzorg best al drie maanden voor de bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp.