Kraamzorg

Soms is na de bevalling wat extra hulp welkom. Een kraamverzorgende kan u onder meer helpen met de verzorging van uzelf en uw baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …

Voor meer informatie over medische nazorg kan u terecht bij uw ziekenfonds, uw arts, uw vroedvrouw, de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, het ziekenhuis waar u bevalt of het expertisecentrum kraamzorg.

Op de sociale kaart vindt u een ruim overzicht van diensten.

Organiseer kraamzorg best al drie maanden voor de bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp.