Kortverblijf WZC

In WZC Zonnestraal kan je ook terecht voor kortverblijf, dit is een tijdelijke opvang en verzorging voor ouderen.
Hiervoor zijn er 3 kamers ter beschikking.

Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die je normaal thuis verzorgen (familie of vrienden) dat een tijdje niet meer kunnen.
Een tijdelijke opname in kortverblijf biedt zo een adempauze voor de mantelzorger. Het is ook een oplossing wanneer je een tijdje
meer verzorging dan normaal nodig hebt.

Duur kortverblijf

Je kan er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. 

Voorwaarden

Je wordt toegelaten als je 65 jaar of ouder bent. 

Kostprijs

De dagprijs voor een eenpersoonskamer bedraagt € 73,15.

In deze dagprijs zijn volgende diensten inbegrepen:

 • Woongelegenheid en infrastructuur
 • Verpleging en verzorging
 • Maaltijden 
 • Animatie
 • Kine- en ergotherapie 

Volgende kosten zijn niet inbegrepen:

 • Persoonlijke dokterskosten en medicatie
 • Kapper en pedicure
 • Persoonlijke was
 • Verbruik cafetaria

Je vindt hierover meer informatie terug in onderstaande documenten.

Downloads

 • WZC - Welkomstbrochure 2021.pdf
  5,5 Mb
 • Missie en visie 2022.pdf
  79,1 Kb
 • KV Interne afsprakennota.pdf
  145 Kb
 • WZC-Privacyreglement.pdf.pdf
  84,4 Kb
 • KV Schriftelijke opnameovereenkomst.pdf
  139,1 Kb

Contact