Kortverblijf WZC

In WZC Zonnestraal kan u ook terecht voor kortverblijf, dit is een tijdelijke opvang en verzorging voor ouderen.
Hiervoor zijn er 3 kamers ter beschikking.

Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die u normaal thuis verzorgen (familie of vrienden) dat een tijdje niet meer kunnen.
Een tijdelijke opname in kortverblijf biedt zo een adempauze voor de mantelzorger. Het is ook een oplossing wanneer u een tijdje
meer verzorging dan normaal nodig hebt.

Duur kortverblijf

U kan er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. 

Voorwaarden

U wordt toegelaten als u 65 jaar of ouder bent. 

Kostprijs

De dagprijs voor een eenpersoonskamer bedraagt € 71,44.

In deze dagprijs zijn volgende diensten inbegrepen:

 • Woongelegenheid en infrastructuur
 • Verpleging en verzorging
 • Maaltijden 
 • Animatie
 • Kine- en ergotherapie 

Volgende kosten zijn niet inbegrepen:

 • Persoonlijke dokterskosten en medicatie
 • Kapper en pedicure
 • Persoonlijke was
 • Verbruik cafetaria

U vindt hierover meer informatie terug in onderstaande documenten.

Downloads

 • WZC - Welkomstbrochure 2021.pdf
  5,5 Mb
 • Missie en visie 2022.pdf
  79,1 Kb
 • KV Interne afsprakennota.pdf
  145 Kb
 • WZC-Privacyreglement.pdf.pdf
  84,4 Kb
 • KV Schriftelijke Opnameovereenkomst.pdf
  139,1 Kb

Contact