Juridische hulp

Een halve dag per week is een juriste aanwezig in het OCMW-huis. Zij geeft informatie over allerlei juridische problemen waarmee je in het dagelijks leven wordt geconfronteerd, zoals echtscheidingen, huur- en woonproblemen, schulden, bewindvoering, enz. De jurist is geen advocaat en vertegenwoordigt je dus niet op de rechtbank. Indien nodig tracht de jurist te bemiddelen met bijvoorbeeld de huiseigenaar, de partner of de schuldeiser. 

Voor volgende zaken kan je beroep doen op de dienst rechtshulp:
  1. informatie
  2. advies
  3. bemiddeling, brief schrijven, overeenkomsten opstellen
  4. inleiding van een geding bij de rechtbank. 
  5. aanvraag van een pro-deo advocaat

Contact