Juridische hulp

Een halve dag per week is een juriste aanwezig in het OCMW-huis. Zij geeft informatie over allerlei juridische problemen waarmee u in het dagelijks leven wordt geconfronteerd, zoals echtscheidingen, huur- en woonproblemen, schulden, bewindvoering, enz. De jurist is geen advocaat en vertegenwoordigt u dus niet op de rechtbank. Indien nodig tracht de jurist te bemiddelen met bijvoorbeeld de huiseigenaar, de partner of de schuldeiser. 

Voor volgende zaken kan u beroep doen op de dienst rechtshulp:
  1. informatie
  2. advies
  3. bemiddeling, brief schrijven, overeenkomsten opstellen
  4. inleiding van een geding bij de rechtbank. 
  5. aanvraag van een pro deo advocaat

Contact