Ik check mijn zaak

Vanaf 1 september 2021 is er binnen de gemeenten van brandweer Zone Rand een nieuw brandveiligheidsreglement voor publiek toegankelijke inrichtingen, zoals horeca, winkels, jeugdhuizen, feestzalen, ... van kracht.

Eén brandweerzone, één reglement

Brandweer Zone Rand telt 21 gemeenten die de Belgische regels elk op hun eigen manier hadden uitgewerkt. Dat was verwarrend voor eigenaars en uitbaters. De brandweer moest op basis van verschillende regels een ander advies geven.
Met één reglement willen we een gelijke bescherming voor alle inwoners van Brandweer Zone Rand én duidelijk maken wat je als uitbater moet doen om een brandveilige zaak uit te baten.

Doe de zelftest

Meer informatie over de zelftest en de brandveiligheidsattesten.