Identiteitskaart

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.

Software kaartlezer

Als u met behulp van uw identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen regelmatig bijgewerkt worden. 
Om geen problemen bij het lezen van uw nieuwe kaart te ondervinden, dient u de eID-software te updaten via volgende website: https://eid.belgium.be/nl.
Ook de applicatie 'eID Viewer' kan u via deze website bijwerken. Met deze applicatie kan u uw eigen pincode veranderen, de identiteitsgegevens op uw chip bekijken en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren.