Huurwaarborg

De huurwaarborg bestaat meestal uit een som geld. Deze som dient als garantie voor de verhuurder indien hij niet zou worden vergoed wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huurder nalaat van de huur te betalen op de overeengekomen tijdstippen, wanneer hij de gehuurde woning niet onderhoudt, wanneer hij de herstellingen die hij moet uitvoeren niet doet, wanneer hij de gehuurde woning op het einde van het huurcontract in slechte staat achterlaat,...

Wie kan er een steunaanvraag indienen bij het OCMW?

De aanvraag moet worden ingediend door jezelf of - indien je je niet kan verplaatsen - door iemand van jouw gezin of uit jouw omgeving. In dat geval moet je die persoon een geschreven document geven waarin je hem toelaat dit voor jou te doen.

Hoe kan het OCMW helpen bij de samenstelling van een huurwaarborg?

Het OCMW kan vrij kiezen op welke manier het tussenkomt. Meestal zal het dit doen in verhouding tot jouw persoonlijke situatie en, indien je bepaalde voorwaarden vervult, op de volgende manier:

a) Als de huurwaarborg in geld geëist wordt

  • Hetzij door jou het bedrag van de huurwaarborg rechtstreeks voor te schieten. In dat geval mag het bedrag van de waarborg sinds de nieuwe wet van april 2007 niet hoger zijn dan 2 maanden huur en moet dit op een geblokkeerde rekening gezet worden (voordien was het bedrag maximum 3 maanden huur). In dat geval moet je zelf de nodige formaliteiten met betrekking tot de huurwaarborg in orde brengen.
  • Hetzij door een bankgarantie via het OCMW. Bij een bankgarantie verbindt de bank zich om, voor rekening van het OCMW (en niet voor jouw rekening), de verhuurder het bedrag van de huurwaarborg te betalen indien je je verplichtingen niet nakomt. In dat geval mag het bedrag van de huurwaarborg de 3 maanden huur niet overschrijden. Sinds de nieuwe wet van april 2007 moet het OCMW de bankwaarborg aanvragen bij de bank dat het OCMW kiest (dat hoeft niet noodzakelijk jouw bank te zijn). Zodra de bankwaarborg toegekend is, levert de bank de verhuurder een bewijs met jouw naam, die van de verhuurder en die van de bank.

b) Als de huurwaarborg niet in geld geëist wordt, maar door middel van een borgbrief

  • Bij het gebruik van een waarborgbrief, belooft het OCMW aan de verhuurder om de huurwaarborg te betalen indien je jouw verplichtingen niet nakomt.

Wanneer de huurwaarborg door het OCMW betaald wordt, zal het OCMW trachten deze te recupereren via de huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds. Je betaalt deze huurwaarborglening dan in kleine schijven af aan het Vlaams Woningfonds.

Indien je echter geen recht hebt op de huurwaarborglening, dien je de huurwaarborg zelf in schijven af te betalen aan het OCMW.

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00 17:30 tot 20:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Sociale dienst OCMW