Hemelwater- en droogteplan Lint

Sinds 31 mei 2023 beschikt de gemeente officieel over een hemelwater- en droogteplan. Dit is opgemaakt door het studiebureau IMDC en werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Dit plan vormt een leidraad om de openbare ruimte zo in te richten dat het regenwater dat op het grondgebied valt beter kan infiltreren in de grond. 
Enkele voorbeelden zijn het ontharden van rustige straten, het aanleggen van waterdoorlaatbare verhardingen, het voorzien van wadi's,....

Zo kan er dus ingezet worden op duurzaam gebruik van het hemelwater en wordt het rioolsysteem minder belast tijdens hevige regenbuien.
Door op deze manier de natuurlijke aanvulling van het grondwater te bevorderen, zal er ook minder overlast zijn tijdens droge periodes. Bovendien wordt er zo minder kostbaar water verspild.


In de bijlage onderaan vind je het hemelwater- en droogteplan en het besluit van de gemeenteraad terug.

Dit plan wordt jaarlijks afgetoetst om de opportuniteiten op het openbaar domein te onderzoeken en de genomen acties te evalueren.

Doe jij ook mee?

Wil je weten hoe je zelf verharde oppervlakte kan beperken en hoe je regenwater nuttig gebruikt? Tips zijn te vinden op https://blauwgroenvlaanderen.be/bewoners/.
Maatregelen om jouw perceel klimaatbestendig te maken, vind je op https://www.groenblauwpeil.be/.
Graag meer info? Kijk op https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/.

Afspraak maken

Als je graag meer uitleg krijgt of de specifieke plannen van dit hemelwater- en droogteplan wil inzien, maak dan een afspraak bij de dienst Omgeving.

Downloads

 • OMG_Bijlage_D_LT008.pdf
  942,2 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT009.pdf
  991,5 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT010.pdf
  1020,8 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT001.pdf
  651,2 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT001.pdf
  768 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT002.pdf
  606,8 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT003.pdf
  789,2 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT004.pdf
  627,1 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT005.pdf
  792,6 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT006.pdf
  1003,5 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT007.pdf
  759,6 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT008.pdf
  659,4 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT009.pdf
  1006,3 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Kaarten_Fiches_LT010.pdf
  999,2 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT002.pdf
  896,6 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT003.pdf
  993,6 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT004.pdf
  948,8 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT005.pdf
  891,2 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT006.pdf
  850,3 Kb
 • OMG_Bijlage_D_LT007.pdf
  874,8 Kb
 • OMG_Bijlage_D_09c_Prioritering_K3_IMDC_LT_OV.pdf
  2 Mb
 • OMG_Bijlage_D_09b_Prioritering_K2_LT_OV.pdf
  2,2 Mb
 • OMG_Bijlage_D_09a_Prioritering_K1_LT_OV.pdf
  3,6 Mb
 • OMG_1_Hemelwater- en droogteplan_Lint_v2.0.pdf
  4 Mb
 • GR uittreksel (6).pdf
  96,4 Kb
 • OMG_Bijlage_F_Prov_Beleidscontext_v1.0.pdf
  272,9 Kb
 • OMG_Bijlage_E_TabelDeelzones_Lint_v2.0.pdf
  241 Kb
 • OMG_Bijlage_D_Omgevingsanalyse_v2.0.pdf
  2,3 Mb

Contact