Gemeenteljke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De GROS geeft advies over de bestemming van de gelden die in de gemeentelijke begroting voorzien zijn voor ontwikkelingssamenwerking.

In afspraak met de plaatselijke werkgroepen mogen initiatieven genomen worden die bijdragen tot de bewustmaking van de Lintse bevolking voor de derde wereldproblematiek en acties van plaatselijke groepen, scholen, jeugdbewegingen en verenigingen in verband met derde wereldproblematiek kunnen GROS.-steun bekomen.

De GROS is samengesteld uit afgevaardigden van vijf werkgroepen die actief zijn in ontwikkelings­samenwerking met derde wereldlanden: Broederlijk Delen, Parochiale Missiewerking, Wereldsolidariteit, Oxfam Wereldwinkel en 11.11.11 Actie Lint. De schepen, verantwoordelijk voor ontwikkelingssamen­werking, maakt eveneens deel uit van de GROS en een afgevaardigde van de politieke partijen kan als raadgever de vergaderingen bijwonen.