Groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket. Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Vanaf begin 2019 kreeg de kinderbijslag een nieuwe vorm en een nieuwe naam: het Groeipakket. Ook de bedragen die u krijgt, veranderen voor kinderen die vanaf 2019 geboren zijn. Elk kind krijgt een startbedrag (=geboortepremie), maandelijks een basisbedrag en jaarlijks een (school-)bonus. Er zijn sociale en zorgtoeslagen en participatietoeslagen. U vindt alle belangrijke informatie op www.groeipakket.be.

De schooltoelagen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag. U moet geen aanvraag meer indienen. De berekening en uitbetaling gebeurt automatisch via het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Enkel voor studenten in het hoger of universitair onderwijs doet u nog een aanvraag bij de afdeling Studietoelagen.

Zwanger? Dan krijgt u een ‘startbedrag’. Dat kan u aanvragen als u 6 maanden zwanger ben. U ontvangt dit 2 maanden voor de bevalling.

Meer informatie: http://www.groeipakket.be/ of bekijk de infofiche

De ouders beslissen zelf welke van de 5 uitbetalingsorganisaties zij kiezen. Ze betalen allen evenveel, maar de dienstverlening kan verschillen. Kies één van onderstaande uitbetalingsactoren (alfabetisch):

www.fons.be 078 79 00 07 welkom@fons.be

www.infino.be 078 15 12 30 informatie@infino.be

www.kidslife.be 078 48 23 45 vlaanderen@kidslife.be

www.myfamily.be 03 221 08 11 info@myfamily.be

www.parentia.be 02 549 72 19 info@parentia.be