Nieuw mobiliteitsplan voor Lint

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 25 juni 2024 werd het mobiliteitsplan goedgekeurd. Het vorige dateerde van 2011 en was zeker aan vernieuwing toe gezien de forse evolutie in de visie op mobiliteit en de gewijzigde wetgeving.

Dit beleidsplan legde een hele weg af: van de bewonersbevraging twee jaren geleden, over een participatietraject voor de geïnteresseerde Lintenaar tot een aftoetsing bij een ruime groep stakeholders. Het resultaat is dit nieuwe mobiliteitsplan dat uit twee grote hoofdstukken bestaat.

Het eerste deel is het informatief deel waarin een samenvatting wordt gegeven van de vorige fases: de knelpunten, de kansen en doelstellingen, een korte samenvatting van de oriëntatiefase (fase 1) en de synthesefase (fase 2). Hier wordt ook bondig het gekozen voorkeurscenario beschreven en de planningscontext die een belangrijke rol speelt in Lint.

Het tweede hoofdstuk is het richtinggevend deel waarin dieper ingegaan wordt op de concrete uitwerking van de maatregelen die voor elke vervoerswijze zullen worden genomen. Voor de voetgangers, fietsers, het
openbaar vervoer en ten slotte het gemotoriseerd verkeer worden de maatregelen beschreven die zullen
worden genomen in het kader van dit nieuwe mobiliteitsplan.

Een dergelijk beleidsplan kan onmogelijk in een korte periode gerealiseerd worden. Daarom zijn er acties aan verbonden, die naar gelang de prioriteit uitgevoerd worden. Een greep uit de acties die bij hoge prioriteit zullen uitgevoerd worden:

  • de invoering van een  zone 30 in de dorpskern 
  • de schoolomgevingen krijgen een opgewaardering
  • blauwe zone (beperkte parkeerduur) in de dorpskern en zones voor langparkeren aan de centrumrand
  • ....

Downloads