Gemeenteraad

Agenda, besluitenlijst en notulen

Beluister de audio-opnames

Notulen 2013 - 2019 (Archief)

De gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is.

De gemeenteraad stelt de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert de belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (vb kerkfabrieken) en neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking, zoals ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enz.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan.

Wanneer? De gemeenteraad vergadert in principe éénmaal per maand, telkens op dinsdagavond vanaf 20 uur.

Waar? In de raadzaal in de Remise (gemeentepark)

Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. U mag tijdens de vergadering geen inbreng doen. Wel heeft u de mogelijkheid vragen te stellen of opmerkingen te formuleren een half uur voor aanvang van de gemeenteraad.

Voor elke bezoeker ligt een exemplaar van de agenda ter beschikking. Tevens wordt de agenda bekendgemaakt op deze website.

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Secretariaat

Samenstelling