Gemeenteraad

Agenda, besluitenlijst en notulen

Beluister de audio-opnames

Notulen 2013 - 2019 (Archief)

De gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is.

De gemeenteraad stelt de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert de belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (vb kerkfabrieken) en neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking, zoals ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enz.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan.

Wanneer? De gemeenteraad vergadert in principe éénmaal per maand, telkens op dinsdagavond vanaf 20 uur.

Waar? In de raadzaal in de Remise (gemeentepark)

Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. U mag tijdens de vergadering geen inbreng doen. Wel heeft u de mogelijkheid vragen te stellen of opmerkingen te formuleren een half uur voor aanvang van de gemeenteraad.

Voor elke bezoeker ligt een exemplaar van de agenda ter beschikking. Tevens wordt de agenda bekendgemaakt op deze website.

Contact

Nu open
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Secretariaat

Samenstelling

 • Karen Van Looveren

  Functies

  Algemeen Directeur
 • Rudy Verhoeven N-VA

  Contact
  Koningin Astridlaan 5 , 2547 Lint
  Tel.
  0477 43 59 61
  rudy.verhoeven@lint.be

  Bevoegdheden: algemeen beleid - burgerzaken -  politie en veiligheid -   patrimonium en erfgoed -  communicatie -  ruimtelijke ordening - gemeentelijke vernieuwing 

  Wenst u de burgemeester te spreken? Aarzel dan niet om hem te contacteren via mail of telefoon. 

  Functies

  Burgemeester/voorzitter
 • Stanny Tuyteleers CD&V

  Contact
  Bossenstraat 82 , 2547 Lint
  Tel.
  0478 88 12 95
  stanny.tuyteleers@lint.be

  Bevoegdheden: openbare werken - ouderen - ICT - financiën - ombudsdienst - woonzorgcentum - erediensten

  Functies

  Schepen 1
 • Annemie Janssens N-VA

  Contact
  Van Asschestraat 8 , 2547 Lint
  Tel.
  0471 34 51 18
  annemie.janssens@lint.be

  Bevoegdheden: kinderopvang & Huis van het Kind - onderwijs -  jeugd -  sport - cultuur -  bib - feestelijkheden

  Functies

  Schepen 2
 • Hans Devriese N-VA

  Contact
  Schoolstraat 16 , 2547 Lint
  GSM
  0492 52 85 70
  hans.devriese@lint.be

  Bevoegdheden: mobiliteit -  woonbeleid -  toerisme en lokale economie

  Functies

  Schepen 3
 • Caroline Van der Heyden CD&V

  Contact
  Bouwenstraat 53 , 2547 Lint
  Tel.
  0475 42 92 41
  caroline.vanderheyden@lint.be

  Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité sociale dienst - sociale zaken en welzijn - samenlevingsopbouw - milieu - natuur en landbouw

  Functies

  Schepen 4
 • Johan Verreyt Vlaams Belang

  Contact
  Guido Gezellelaan 6 , 2547 Lint
  Tel.
  0479 84 44 93
  johan.verreyt@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Jo Genbrugge CD&V

  Contact
  Veldstraat 24 , 2547 Lint
  Tel.
  03 455 88 98
  jo.genbrugge@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Geert Verhulst Vooruit

  Contact
  Veldstraat 52 A , 2547 Lint
  Tel.
  0475 206 142
  geert.verhulst@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Hans Verreyt Groen

  Contact
  Stijn Streuvelslaan 10 , 2547 Lint
  Tel.
  0479 48 02 76
  hans.verreyt@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Luc Van Geyte Open VLD

  Contact
  Albrecht Rodenbachlaan 4 , 2547 Lint
  luc.vangeyte@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Karolien Aerts Groen

  Contact
  Van Putlei 102 , 2547 Lint
  karolien.aerts@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Georges Nagels CD&V

  Contact
  Beekhoekstraat 6 , 2547 Lint
  georges.nagels@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Rina Cox N-VA

  Contact
  Crauwelshoeve 25 , 2547 Lint
  Tel.
  0479 92 19 12
  rina.cox@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Rozemarijn Van Cauteren Groen

  Contact
  Schaapdries 16 , 2547 Lint
  rozemarijn.vancauteren@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Sofie Van Wesemael Open VLD

  Contact
  Van Putlei 120 , 2547 Lint
  sofie.vanwesemael@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Ilse Todts Vlaams Belang

  Contact
  Pastoor Eykenslaan 46 , 2547 Lint
  ilse.todts@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Sam De Pooter N-VA

  Contact
  Kardinaal Cardijnlaan 70 GL , 2547 Lint
  sam.depooter@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Michel De Prins N-VA

  Contact
  Duffelsesteenweg 55 , 2547 Lint
  michel.deprins@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Bert Everaert N-VA

  Contact
  Liersesteenweg 343 , 2547 Lint
  bert.everaert@lint.be

  Functies

  Gemeenteraadslid