Gemeentelijke tussenkomst gratis energiescan voor de kwetsbare doelgroepen

Het lokaal bestuur Lint wil de kwetsbare burgers helpen waar kan. De focus wordt gelegd op de kwetsbare doelgroep die niet gekend zijn bij de sociale dienst maar het wel moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Deze mensen willen we helpen waar mogelijk en een gratis energiescan aanbieden.

Via een energiescan komen de burgers te weten hoe ze thuis energie kunnen besparen. Een energiescanner komt bij de burger thuis en geeft tips over hun verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. De burgers kunnen ook hulp krijgen met vragen over hun energiefactuur. Waar nuttig plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot € 25. Dit spaarpakket kan bestaan uit onder andere ledlampen, spaardouchekop, tochtstrips, …


Na een energiescan krijgen de burgers een verslag waarmee ze aan de slag kunnen. De opvolging kan vrijblijvend door het EnergieKloket die zich maandelijks in de gemeente aanbieden.
Deze energiescan is reeds gratis voor een bepaalde doelgroep vastgesteld door Vlaanderen. Als lokaal bestuur willen we inzetten om nog meer kwetsbare gezinnen te bereiken en zullen deze doelgroep vergroten.

Inkomstengrenzen 2024Inkomstencategorie voorwaarden gratis energiescan 2024 FluviusDoelgroep gemeentelijke tussenkomst ↓
Inkomstencategorie laagste inkomen MVP 2024
Verschil bereikbaarheid kwetsbaredoelgroep
Alleenstaande*≤ € 37.140 ≤ € 40.860 3.720 €
Alleenstaande +1 persoon ten laste*≤ € 37.140, te verhogen met € 1.940 per bijkomend persoon ten laste≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste20.050 €
Koppel zonder personen ten laste*≤ € 37.140, te verhogen met € 1.940 per bijkomend persoon ten laste≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170
per bijkomend persoon ten laste
20.050 €
Verhoging per persoon ten laste*€ 1.940€ 4.170,002.230 €

Voorwaarden

  • Kom je in aanmerking voor een gratis energiescan via Fluvius zal deze gratis energiescan aangevraagd moeten worden via netbeheerder Fluvius en kom je bijgevolg niet in aanmerking voor een gratis energiescan via lokaal bestuur Lint.
  • De energiescan wordt uitgevoerd door een door de gemeente aangestelde energiescanner.
  • Per bestaande woning kan slechts éénmalig een energiescan aangevraagd worden via lokaal bestuur Lint.
  • De energiescan kan enkel aangevraagd worden door een particuliere bewoner van het grondgebied Lint.
  • Op basis van hun inkomstencategorie zal het OCMW Lint een onderzoek doen of ze in aanmerking komen voor de gratis energiescan aangeboden door het lokale bestuur.
  • De inkomstencategorie is gelijklopend met de laagste inkomstencategorie vastgesteld bij Mijn Verbouw Premie en kan jaarlijks geïndexeerd worden. Deze inkomstencategorie is opgedeeld in verschillende categorieën (alleenstaand, alleenstaande +1 persoon ten laste, koppel).


Overzicht inkomstencategorie doelgroepen 2024 voor gratis energiescan door gemeentelijke tussenkomst Lint *

 Doelgroep gemeentelijke tussenkomst ↓
Inkomstencategorie laagste inkomen MVP 2024*
  
Inkomstengrenzen 2024

Laagste inkomstencategorie*Middelste inkomstencategorie*Hoogste inkomstencategorie*
Alleenstaande*≤ € 40.860 € 40.860 - € 51.990 > € 51.990
Alleenstaande +1 persoon ten laste*≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste€ 57.190 - € 74.280, te verhogen met € 4.170 per
bijkomend persoon ten laste
> € 74.280, te verhogen met € 4.170 per
bijkomend persoon ten laste
Koppel zonder personen ten laste*≤ € 57.190, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste€ 57.190 - € 74.280, te verhogen
met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste
> € 74.280, te verhogen met € 4.170 per bijkomend persoon ten laste
Verhoging per persoon ten laste*€ 4.170,00 € 4.170,00 € 4.170,00 

*Inkomstencategorie zal jaarlijks geïndexeerd worden.


Lokaal bestuur Lint is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering van de energiescan, noch voor de eventuele schade die hieruit kan optreden.

Aanvraagprocedure


De aanvraag voor een energiescan gebeurt via het aanvraagformulier dat de burger kan terugvinden op onze gemeentelijke website. Dit kan digitaal of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan het onthaal tijdens onze openingsuren. Er zal door de gemeente contact opgenomen worden met de energiescanner. De energiescanner zal nadien zelf contact opnemen met de aanvrager om een afspraak te maken.
Het lokaal bestuur heeft het recht om een kopie van het verslag te verkrijgen dat opgemaakt werd door de energiescanner betreffende het aangevraagde pand. 
Waar nuttig plaatst de energiescanner een gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot € 25. Dit bedrag kan gebruikt worden voor onder andere LED-lampen, spaardouchekop, tochtstrips, een woonmeter ,...
We willen met deze gemeentelijke tussenkomst inzetten op de kwetsbare doelgroep wat kan leiden tot een duurzamere gemeenschap op (financieel) welzijn en milieu gebied. 

Om deze gemeentelijke tussenkomst nog meer draagkracht te geven zullen er jaarlijks verschillende infomomenten plaatsvinden in Lint zoals het ontmoetingscentrum De Schakel om de kwetsbare doelgroepen te blijven stimuleren en op de hoogte te houden.

Downloads

  • GR 20240326 uittreksel - Gemeentelijke tussenkomst gratis energiescan voor kwetsbare doelgroepen.pdf
    498,1 Kb

Contact

Huisvesting

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
huisvesting@lint.be