Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lint brengt overeenkomstig artikel 2.3.2 §2 ter kennis dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2023. 

Downloads

  • 20231219_bijlage_verordening_definitief.pdf
    621,6 Kb
  • Gem. stedenb. verord. inzake lasten .pdf
    516,2 Kb