Gemeentelijke dienstverlening en Huis van de Lintenaar

Lokaal bestuur Lint organiseerde een tweede bewonersbevraging. Deze vond plaats in september 2020.

Welke vragen werden er gesteld? 

  • Verschillende vragen over de bekendheid van de gebouwen: gemeentehuis/Remise, OCMW en De Witte Merel.
  • De tevredenheid per gebouw op gebied van openingsuren, dienstverlening en bereikbaarheid.
  • De herbestemming van de gebouwen.
  • Vragen over het Huis van de Lintenaar: de naamgeving, benodigdheden en infrastructuur. 
  • Algemene suggesties voor het project. 

Een kort overzicht vind je in de samenvattende afbeelding. De uitgebreide informatie vind je in bijlage.

Downloads

  • 200910-lint-wave-1-dienstverlening-rapport.pdf
    1,7 Mb