Gemeentelijke administratieve sanctie

Inhoud

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een administratieve geldboete die wordt opgelegd aan personen vanaf 14 jaar die voor overlast zorgen. Voorbeelden van overlast zijn:

  • het gebruik van elektrische grasmachines op zondag
  • urineren op openbare plaatsen

Hoe wordt een overtreding vastgesteld?

Een overtreding van overlast wordt door de lokale politie vastgesteld. Administratieve inbreuken kunnen ook door andere personen worden vastgesteld, bijvoorbeeld door gemeenteambtenaren, zoals een gemeenschapswacht en provinciale en gewestelijke ambtenaren. 

Er zijn meerdere types van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie :

  • De zuiver administratieve inbreuken, zijnde inbreuken waarvoor uitsluitend een administratieve sanctie kan worden opgelegd.
  • De gemengde inbreuken, dit zijn de strafrechtelijke inbreuken die toch met een GAS-boete kunnen gesanctioneerd worden.

Deze inbreuken kunnen op zich nog onderverdeeld worden in drie categorieën :

  1. De lichte gemengde inbreuken, (artikel 3,2° GAS-wet)
  2. De inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren (artikel 3,3° GAS-wet)
  3. De zware gemengde inbreuken (artikel 3,1° GAS-wet)

De lichte gemengde inbreuken verschillen van de zware door een verschillende regeling voor de informatie-uitwisseling met het parket.

Alles kun je nalezen in het uniform politiereglement en de bijhorende protcollen.