Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de gemeente haar visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied. Dit binnen de krijtlijnen die Vlaanderen en de provincies hebben bepaald in respectievelijk het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de provinciale ruimtelijke structuurplannen. Op 26 oktober 2023 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), definitief heeft vastgesteld. Daarnaast besliste de provincieraad van Antwerpen ook om een aantal onderdelen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS) aan te duiden als ‘niet langer geldig’. Hieronder kan je ook de nota vinden met de onderdelen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Lint die als ‘niet langer geldig’ aangeduid worden.

Downloads

Contact