Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de gemeente haar visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied. Dit  binnen de krijtlijnen die Vlaanderen en de provincies hebben bepaald in respectievelijk het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de provinciale ruimtelijke structuurplannen.

Downloads

Contact