Gemeente-Stadsmonitor

Wat is voor u de ideale woonplaats? Welke puzzelstukjes vormen samen de ideale woonomgeving? Elke stad of gemeente streeft naar hetzelfde: optimale levenskwaliteit. Maar hoe meten we die tevredenheid over facetten die ertoe doen in uw woon en leefomgeving? Daar biedt de Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een antwoord op.

Algemeen

Op 16 juni 2021 lanceerde het ABB de Gemeente-Stadsmonitor. In de Gemeente-Stadsmonitor 2021 leest u hoe jouw gemeente of stad scoort. Het velt geen oordeel over uw gemeente of stad, maar het brengt wel de maatschappelijke evolutie in kaart. Met die resultaten gaat uw lokaal bestuur aan de slag om sterker en beter datagedreven te besturen.

Meerwaarde voor uw lokaal bestuur?

Ja! De Gemeente-Stadsmonitor geeft een goed beeld van wat er in uw gemeente of stad leeft. Het schetst de tevredenheid over bijvoorbeeld het woonbeleid of het mobiliteitsbeleid. Kortom, het bevat een brede variatie aan data. Met die data verbindt en versterkt ABB besturen en burgers. Het doel is om lokale besturen datagedreven te laten werken. Het bestuur krijgt inzichten in knelpunten of opportuniteiten door de juiste data te raadplegen en kan haar beleid daarop richten.

Hoe komen we aan de gegevens?

ABB gebruikt 3 bronnen voor de gegevens. De federale en Vlaamse overheidsinstanties hebben databanken met gegevens over steden en gemeenten. Daarnaast is er ook een survey bij 150 000 deelnemers inwoners van alle gemeenten en steden. Ten slotte zijn steden en gemeenten zelf een grote bron van data.

Hoe bepalen we de indicatoren?

De Gemeentemonitor kwam na de Stadsmonitor en is een brede omgevingsscanner, die inspeelt op de beleidsthema’s waar lokale besturen op werken. Alle data dragen bij tot de kijk op een duurzame, leefbare gemeente of stad.

De selectie van de registerindicatoren in de Gemeente-Stadsmonitor is gebaseerd op 3 overwegingen:

 • Relevantie: de indicator moet een duidelijk verband hebben met het betrokken thema, met de omgeving waarin een lokaal bestuur werkt of met de interne organisatie.
 • Interpreteerbaarheid: de indicator moet zonder veel interpretatieproblemen de richting van meer duurzaamheid en meer leefbaarheid aangeven.
 • Volledigheid: de indicator moet alle aspecten van de gemeentelijke omgeving kernachtig in kaart brengen.
 • Data-beschikbaarheid: er moeten data beschikbaar zijn op gemeentelijk niveau.

Wat is de Gemeente-Stadsmonitor?

De Gemeente-Stadsmonitor is een omgevingsscanner die de staat van alle 300 Vlaamse gemeenten beschrijft aan de hand van meer dan 300 indicatoren. Ruim 100 van die indicatoren verzameld Vlaanderen via een driejaarlijkse burgerbevraging die over heel Vlaanderen wordt georganiseerd.

 • ‘Is het leuk wonen in de buurt?’
 • ‘Kan u veilig wandelen en fietsen in uw gemeente?’
 • ‘Heeft u contact met je buren?’
 • ‘Bent u tevreden over de diensten van uw gemeente of stad?’

De bevraging behelst uiteenlopende thema’s zoals woonomgeving, mobiliteit, samenleven, lokale dienstverlening, vrije tijd, klimaat en gezondheid.

Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. We willen de Gemeente-Stadsmonitor, in co-creatie met én voor lokale besturen, uitbouwen tot het data- en kennisplatform voor elk bestuur. Ook burgers en organisaties kunnen de Gemeente-Stadsmonitor gebruiken voor inspraak en participatie in de lokale besluitvorming.

Hoe gebruik je de Gemeente-Stadsmonitor?

U kan de indicatoren binnen de Gemeente-Stadsmonitor op verschillende manieren raadplegen:

 • Wilt u meer informatie over jouw gemeente? Elke gemeente beschikt over een kant-en-klare steekkaart met kerngetallen en een een gemeentescan in pdf-formaat.
 • Bent u geïnteresseerd in een specifiek thema? Een thematische samenvatting op Vlaams niveau legt gelijkaardige uitdagingen voor verschillende gemeenten bloot.
 • Wilt u zelf aan de slag met de resultaten en data combineren of vergelijken? Via de interactieve toepassing kan u indicatoren opvragen, grafieken en kaarten raadplegen en deze snel downloaden.

Intussen werkt Vlaanderen volop aan de nieuwe editie van de Gemeente-Stadsmonitor, die in het voorjaar van 2024 gelanceerd zal worden!

Bezoek de website!