Geen gft op het recyclagepark

Gepubliceerd op woensdag 27 mrt 2024 om 07:34

 Nee tegen gft op het recyclagepark!

Groente-, fruit- en etensresten kan je niet binnenbrengen op het recyclagepark. Tuinafval dan weer wel...

 Waarom niet? Het zou geurhinder, lekwater, insecten en ongedierte met zich meebrengen. Dat willen we absoluut vermijden!

 Gft hoort wél in je groene gft-container OF je composthoop of -vat 

 Composteren kan je leren – meer info over de gratis online compostcursus op  https://www.igean.be/infosessies

Contact