Gedeeld verblijf

Maak een afspraak

Inhoud

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Wenst u van de maatregel gebruik te maken, dan moet u zich wenden tot de dienst Burgerzaken van uw woonplaats.

Wat meebrengen

  • gerechtelijke beslissing m.b.t. de huisvesting van uw kind(eren), en/of
  • schriftelijke (notariële/onderlinge) overeenkomst tussen de ouders m.b.t. de huisvesting van uw kind(eren), en/of
  • het akkoord van de andere ouder (met kopie identiteitskaart) ingeval er geen schriftelijke overeenkomst bestaat (gebruik hiervoor het document hieronder).

Gevolgen

Er is enkel een extra vermelding van gedeelde verblijfplaats. 
Uw kind kan hierdoor genieten van eventuele gemeentelijke kortingen of faciliteiten, zoals vrijetijdsactiviteiten en gemeentelijke opvang in de gemeenten waar het kind verblijft, maar niet is ingeschreven.

Er zijn géén fiscale of sociale gevolgen (bv. kinderbijslag).

Downloads

Contact

Burgerzaken

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 32
burgerzaken@lint.be

De dienst burgerzaken werkt op afspraak.

Maak hier een afspraak.

Alle openingsuren Burgerzaken