Gedeeld verblijf

Maak een afspraak

Inhoud

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt. Kinderen verblijven nochtans geregeld of evenveel bij de andere ouder. Dat kan je laten registreren.

De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht.

 • Wil je een aangifte doen, dan moet dat voor de 18de verjaardag van jouw kind gebeuren.
 • De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

Procedure

Je kan bij de Dienst Burgerzaken laten registreren dat je kinderen af en toe of voor de helft van de tijd verblijven bij de andere ouder bij wie ze niet zijn ingeschreven, de zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’.

Het verzoek wordt ingediend op basis van:

 • een gerechtelijke beslissing, of

 • het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders, of

 • als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven op het aanvraagformulier toestemming geven.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Wat meebrengen?

 • gerechtelijke beslissing met betrekking tot de huisvesting van je kind(eren), en/of

 • schriftelijke (notariële/onderlinge) overeenkomst tussen de ouders met betrekking tot de huisvesting van je kind(eren), en/of

 • het akkoord van de andere ouder (met kopie identiteitskaart) ingeval er geen schriftelijke overeenkomst bestaat (gebruik hiervoor het document hieronder).

Regelgeving

Er is enkel een extra vermelding van gedeelde verblijfplaats.
Je kind kan hierdoor genieten van eventuele gemeentelijke kortingen of faciliteiten, zoals vrijetijdsactiviteiten en gemeentelijke opvang in de gemeenten waar het kind verblijft, maar niet is ingeschreven.

Er zijn géén fiscale of sociale gevolgen (bv. kinderbijslag).

Wat meebrengen

 • gerechtelijke beslissing met betrekking tot de huisvesting van je kind(eren), en/of
 • schriftelijke (notariële/onderlinge) overeenkomst tussen de ouders met betrekking tot de huisvesting van je kind(eren), en/of
 • het akkoord van de andere ouder (met kopie identiteitskaart) ingeval er geen schriftelijke overeenkomst bestaat (gebruik hiervoor het document hieronder).

Gevolgen

Er is enkel een extra vermelding van gedeelde verblijfplaats. 
Je kind kan hierdoor genieten van eventuele gemeentelijke kortingen of faciliteiten, zoals vrijetijdsactiviteiten en gemeentelijke opvang in de gemeenten waar het kind verblijft, maar niet is ingeschreven.

Er zijn géén fiscale of sociale gevolgen (bv. kinderbijslag).

Downloads

Externe links

Contact