Fiscale attesten jeugd- en sportaanbod

De fiscale attesten voor deelname aan jeugd- en sportactiviteiten (vb. Speelplein Knoert), kan je zelf downloaden: 
 
2. Log in
3. Ga bovenaan naar 'Mijn profiel'
4. Selecteer 'Historiek en overzichten'
5. Selecteer in het uitvalmenu 'Fiscale attesten'
6. Hier kan je het juiste fiscale attest downloaden

Voorwaarden: 
  • leeftijd van het kind < 14 jaar, in geval andersvalide fiscaal attest tot 21 jaar (kind wordt 14 jaar op 15 mei, dan worden enkel activiteiten tot en met 13 mei verrekend voor fiscale attesten, niet het ganse kalenderjaar)
  • prijs activiteit > € 0
  • Maximaal aftrekbaar bedrag is verhoogd tot € 14
  • Inschrijving moet geregistreerd en geboekt en dus betaald zijn in het inkomstenjaar ( betalingen van activiteiten die plaatsvonden in het inkomstenjaar, maar die door laattijdige betaling pas betaald werden in het aanslagjaar, komen pas het jaar nadien op het fiscale attest)
  • Activiteiten die nog niet plaatsvonden kunnen dus nooit verwerkt worden op het fiscale attest

Ondervind je nog problemen of heb je vragen? uit@lint.be of 03 455 12 13 

Contact