Explosie

Als er een explosie dreigt:

  • Zet bij een dreigende explosie ramen en deuren open
  • Ga in een hoek zitten
  • Neem, als je buiten bent, zoveel mogelijk afstand