EU-burger - kort verblijf

Maak een afspraak

Elke EU-burger is verplicht zich te melden bij de gemeente waar men verblijft, binnen de 10 werkdagen vanaf binnenkomst in België.

Sommige vreemdelingen zullen een bijdrage moeten betalen die de administratieve kosten zal dekken van de behandeling van hun aanvraag voor een machtiging tot verblijf, aanvraag voor een toelating tot verblijf of hun aanvraag voor een statuutwijziging. 

Kort verblijf

Deze meldingsplicht is een administratieve verplichting, die geen invloed heeft op de legaliteit van het verblijf.
Indien de aanwezigheid pas na 10 werkdagen gemeld wordt, kan een administratieve geldboete van 200 euro opgelegd worden.
De meldingsplicht geldt niet in geval van verblijf in een hotel, gevangenis of ziekenhuis.

Voor wie

Burgers van de Europese Unie en hun familieleden, die naar België komen voor een verblijf van maximaal drie maanden.

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een nationale identiteitskaart of nationaal paspoort.

Hoe aanvragen

Je komt persoonlijk naar de dienst Burgerzaken. 
Maak hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

  • Jouw nationaal paspoort of nationale identiteitskaart, en
  • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen.

Afhandeling

Je ontvangt een document "melding van aanwezigheid".
Op het moment dat je België verlaat, moet je dit document terugbezorgen aan de dienst Burgerzaken.

Externe links

Contact