Elektronische verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind tot 12 jaar

Maak een afspraak voor de aanvraag

Maak een afspraak voor het afhalen

Inhoud

Sinds 15 januari 2024 vervangt de elektronische verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind het eerdere papieren identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind. De papieren identiteitsbewijzen blijven wel geldig tot ze vervallen.

Voorwaarden

De elektronische verblijfskaart wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Als u de kaart wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.

  • U moet samen met het kind de kaart aanvragen.

De kaart is maximum 3 jaar geldig. Als het kind een tijdelijk verblijfsrecht heeft, kan de kaart een kortere geldigheidsduur hebben. De geldigheidsduur van de kaart mag in ieder geval de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

De kaart vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur

  • bij verandering van verblijfplaats of adres

  • bij verandering van naam, voornaam

  • nationaliteit.

De pasfoto die u meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Bewijsstukken

  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's

  • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen

  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen de elektronische kaart aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van de kaart moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Je krijgt per brief het bericht dat de nieuwe elektronische kaart klaar ligt in het gemeentehuis, samen met de nieuwe codes. Neem die brief met de codes mee bij het afhalen van de kaart. Als het kind 6 jaar of ouder is, moet het kind ook aanwezig zijn bij het afhalen.

Kostprijs

gewone procedure voor Europeanen € 7,70
gewone procedure voor niet-Europeanen € 10,70
spoedprocedure voor Europeanen € 113,00
spoedprocedure voor niet-Europeanen € 124,40

Retributiereglement

Contact