Dienst Huishoudhulpen

Dienst Huishoudhulp - dienstverlening poetst met gebruik van elektronische dienstencheques, voor elke Lintenaar vanaf 75 of voor dringende tijdelijke zorgnood (max drie maanden) bv handicap, langdurige ziekte, operatie,...

Wat is het takenpakket van de huishoudhulp?

De huishoudhulp helpt u met het dagelijks onderhoud van uw woning. Dit basispakket bestaat uit afstoffen, stofzuigen, dweilen, schuren, ramen poetsen en het bedlinnen verversen.

Na overleg kan dit basispakket uitgebreid worden met wassen en strijken, afwassen en dringende boodschappen (per fiets of te voet). Deze uitbreiding kan max 1 uur in beslag nemen van de voorziene 4 uur hulp

Wat zijn de werktijden van de huishoudhulp?

De huishoudhulp werkt in blokken van 4 uur met een minimum van 4 uur per 14 dagen en een maximum van 4 uur per week. Het is een gunst van de gebruiker om een huishoudhulp een pauze toe te kennen. De gebruiker dient aanwezig te zijn als de huishoudhulp het werk aanvat en beëindigt. Elke ochtend van 8-12u en in de namiddag van 13-17u.

Hoe betaalt u uw huishoudhulp?

De gebruiker betaalt 1 cheque per gepresteerd uur. Er wordt gewerkt met elektronische dienstencheques. De kostprijs van deze cheques bedraagt €9.

De gebruiker geeft volmacht aan het OCMW van Lint om een gebruikersnummer aan te vragen bij de opdrachthoudende firma. De aankoop en het beheer van de elektronische dienstencheques zal, voor uw comfort,gebeuren door het OCMW. De huishoudhulp laat de werklijst, waarop de gewerkte uren zijn ingevuld, aftekenen door de gebruiker. Op basis van deze afgetekende werklijsten, wordt door het OCMW driemaandelijks een factuur opgemaakt en verstuurd naar de gebruiker. Indien gewenst kan er betaald worden via domiciliëring. 

Wie zorgt voor het materiaal?

De huishoudhulpen werken met de producten die u als gebruiker in huis hebt. We vragen u er voor te zorgen dat de producten en het materiaal in voldoende mate en in goede staat aanwezig zijn.

Wat als u afwezig bent?

Bent u afwezig voor 1 week? Geef dit dan tenminste 5 werkdagen vooraf door aan de dienst huishoudhulp. Bij afwezigheden van meer dan 1 week vragen wij dit tenminste 10 werkdagen op voorhand te melden. Zo kunnen wij een andere werkplek voor de huishoudhulp zoeken. Alle communicatie verloopt met de dienst huishoudhulp (03 460 18 60 of 0478/10.39.51) Uw afwezigheid melden aan de huishoudhulp is niet voldoende.

Indien u de hulp gedurende lange tijd wilt annuleren, kunnen wij niet garanderen dat uw vaste huishoudhulp bij u kan terugkomen. 

Indien u te laat of niet afbelt, betekent dit een mogelijk onverwacht inkomstenverlies voor het OCMW. Wanneer wij geen andere oplossing vinden voor de huishoudhulp, zien wij ons genoodzaakt de geplande hulp toch aan te rekenen aan de waarde van de wettelijke gesubsidieerde tegenwaarde van de dienstencheques geldend op dat moment (heden 22 euro per dienstencheque).

Hoe gebeuren afspraken?

Er mag niets geregeld worden met de poetshulp zelf. Als er iets wijzigt moet dit altijd eerst via de coördinator. Dit om misverstanden en ongemakken te vermijden.

Bent u ziek of heeft u een zieke in huis?

Ziekte is zeer vervelend, maar geen reden om de hulp te annuleren.                                    

Samen met de huishoudhulp kan u de taken zo indelen dat de zieke toch de nodige rust krijgt.

Is uw huishoudhulp ziek of op vakantie?

Bij afwezigheid van de huishoudhulp, neemt de dienst zelf contact op en wordt er eventuele vervanging afgesproken. We doen onze uiterste best om u verder te helpen, maar kunnen niet altijd een vervanging garanderen.

Wat als de de hulp wil stopzetten?

Wanneer uw de hulp wil stopzetten, geldt er een opzegtermijn van 2 maanden vanaf kennisgeving.

Heeft de huishoudhulp iets beschadigd tijdens haar werk?

Neem dan zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst huishoudhulp. Het OCMW Lint is namelijk verzekerd voor materiële schade die haar werknemers toebrengen bij de gebruikers en zal een aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij. De terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij.

Heeft de huishoudhulp een ongeval voor tijdens haar werkuren?

Het OCMW van Lint heeft ook een arbeidsongevallenverzekering en staat dus in voor de wettelijk, verschuldigde vergoedingen wanneer de huishoudhulp het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of verplaatsing op weg van of naar het werk.

Wat als de poetshulp iets gestolen heeft, of vermoeden van?

ONMIDDELLIJK contact opnemen met de dienst van het OCMW alsook met de politie.


Wat als u een klacht hebt?

Respectvol omgaan met elkaar is een waardevol iets. Dit geldt steeds in beide richtingen. Ook tolereren wij geen enkele vorm van discriminatie of racisme, als OCMW geven wij elk individu gelijke kansen. 

De huishoudhulp respecteert het beroepsgeheim, wat betekent dat hij/zij met derden niet over gebruikers, collega’s en interne dienst aangelegenheden praat. 

Bovendien mag de huishoudhulp geen fooien of geschenken aanvaarden.

De huishoudhulpen werken steeds onder de verantwoordelijkheid van het OCMW. Alle communicatie, bijkomende vragen, problemen of klachten over de huishoudhulpen, dienen dan ook via de dienst huishoudhulp te lopen. Hiervoor kan u terecht bij de dienst OCMW.

Contact