Dakloosheid

Door omstandigheden is het mogelijk dat u (tijdelijk) geen verblijfplaats heeft. U kan dan terecht bij het OCMW van de gemeente waar u verblijft. Het OCMW kan op verschillende manieren helpen. Wanneer u als dakloze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, hebt u bijvoorbeeld recht op maatschappelijke integratie (het leefloon). Maar ook als dat niet het geval is, zal het OCMW altijd nagaan wat het voor u kan doen.

Een dakloze kan bij het OCMW terecht voor:

  • een leefloon
  • een installatiepremie
  • dringende medische hulp (doktersbezoek, onderzoek, verzorging, geneesmiddelen ...)
  • maatschappelijke dienstverlening, al dan niet financieel
  • hulp bij het beheer van schulden
  • steun, raad, aanmoediging …

Contact