Contactgegevens in het rijksregister

Als gemeentediensten of de politie jou (of informatie van jou) nodig hebben, sturen ze je meestal een brief. 
Voeg dus jouw telefoonnummer en e-mailadres toe aan jouw persoonsgegevens in het rijksregister, zodat deze diensten je sneller kunnen bereiken.

Een bijkomend voordeel is dat deze gegevens ingezet worden in de strijd tegen identiteitsfraude (als extra controlemiddel).

Hoe ingeven

Ga naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be.
Burgers van 18 jaar en ouder die rechtsbekwaam zijn, kunnen op vrijwillige basis volgende contactgegevens meedelen:

  • vast telefoonnummer,
  • gsm-nummer,
  • e-mailadres.

Via deze website kan je bovendien heel wat attesten en documenten zélf downloaden.