Contactgegevens in het rijksregister

Als gemeentediensten of de politie u (of informatie van u) nodig hebben, sturen ze u meestal een brief. 
Voeg dus uw telefoonnummer en e-mailadres toe aan uw persoonsgegevens in het rijksregister, zodat deze diensten u sneller kunnen bereiken.

Een bijkomend voordeel is dat deze gegevens ingezet worden in de strijd tegen identiteitsfraude (als extra controlemiddel).

Welke instanties gemachtigd zijn om deze gegevens te raadplegen, kan u vinden op de website van de privacycommissie

Hoe ingeven

Ga naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be.
Burgers van 18 jaar en ouder die rechtsbekwaam zijn, kunnen op vrijwillige basis volgende contactgegevens meedelen:

  • vast telefoonnummer,
  • gsm-nummer,
  • e-mailadres.

Via deze website kan u bovendien heel wat attesten en documenten zélf downloaden.