Conformiteitsattest huurwoningen

Afspraak voor het bespreken van een conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document. Het geeft aan of de woning voldoet aan de gewenste veiligheids- en gezondheidsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. De verhuurder kan met een conformiteitsattest aantonen dat zijn woning geschikt of bewoonbaar is. Het is een kwaliteitslabel dat je kan voorleggen aan de huurder bij de start van de huurovereenkomst.

Conformiteitsattest aanvragen

Voor wie

In Lint is het conformiteitsattest verplicht voor elke nieuwe verhuring van woningen die een bepaalde ouderdom hebben. Welke woningen in aanmerking komen, is vastgelegd in een gemeentelijk reglement.

  • 2021-2025: woningen van 40 jaar en ouder
  • 2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder
  • 2029: woningen van 20 jaar en ouder

De Vlaamse regelgeving voorziet dat de gemeente een vergoeding mag vragen voor het behandelen van de aanvraag van een conformiteitsattest. De gemeenteraad dient de vergoeding vast te leggen. Deze mag maximaal € 90 bedragen voor een zelfstandige woning en € 90 voor een kamerwoning (verhoogd met € 15 per kamer en een maximum van € 1.775 per gebouw). Deze bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

Deze kostprijs is vastgesteld in het retributiereglement.

Hoe aanvragen

Het aanvragen van een conformiteitsattest gebeurt digitaal via de website van IGEAN.

Afhandeling

Na de aanvraag, contacteert IGEAN de huurder om een woningonderzoek in te plannen en na te kijken of de huurwoning voldoet aan de basisnormen van de Vlaamse Codex Wonen.

Indien uit een eerste woningcontrole blijkt dat de huurwoning niet in orde is, krijgt de eigenaar maximaal 4 maanden tijd om de herstellingen uit te voeren.

Belangrijk: Indien een verhuurder zich niet in regel stelt met het gemeentelijk reglement conformiteitsattesten, zal er jaarlijks een GAS-boete gevestigd worden van maximaal € 350, zolang niet aan de verplichting is voldaan.

Goedgekeurd gemeenteraad 19 december 2023

Gepubliceerd 21 december 2023

Downloads

Externe links

Contact

Huisvesting

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
huisvesting@lint.be