College van burgemeester en schepenen

Agenda en besluitenlijst

De burgemeester en 4 schepenen maken deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente. In principe vergaderen zij wekelijks. De zittingen zijn gesloten dus er wordt geen publiek toegelaten.
Buiten de uitvoering van de beslissingen van de raad op gemeentelijk vlak, heeft het college nog bevoegdheden die door de wet zijn opgedragen, zoals het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentewerken, de aanduiding van de rooilijnen, de afgifte van omgevingsvergunningen en het toezicht op het personeel.

Samenstelling

 • Rudy Verhoeven N-VA

  Contact
  Koningin Astridlaan 5 , 2547 Lint
  Tel.
  0477 43 59 61
  rudy.verhoeven@lint.be

  Bevoegdheden: algemeen beleid - burgerzaken -  politie en veiligheid -   patrimonium en erfgoed -  communicatie -  ruimtelijke ordening - gemeentelijke vernieuwing 

  Wenst u de burgemeester te spreken? Aarzel dan niet om hem te contacteren via mail of telefoon. 

  Functies

  Burgemeester/voorzitter
 • Stanny Tuyteleers CD&V

  Contact
  Bossenstraat 82 , 2547 Lint
  Tel.
  0478 88 12 95
  stanny.tuyteleers@lint.be

  Bevoegdheden: openbare werken - ouderen - ICT - financiën - ombudsdienst - woonzorgcentrum - erediensten

  Functies

  Schepen 1
 • Annemie Janssens N-VA

  Contact
  Van Asschestraat 8 , 2547 Lint
  Tel.
  0471 34 51 18
  annemie.janssens@lint.be

  Bevoegdheden: kinderopvang & Huis van het Kind - onderwijs -  jeugd -  sport - cultuur -  bib - feestelijkheden

  Functies

  Schepen 2
 • Hans Devriese N-VA

  Contact
  Schoolstraat 16 , 2547 Lint
  GSM
  0492 52 85 70
  hans.devriese@lint.be

  Bevoegdheden: mobiliteit -  woonbeleid -  toerisme en lokale economie

  Functies

  Schepen 3
 • Caroline Van der Heyden CD&V

  Contact
  Bouwenstraat 53 , 2547 Lint
  Tel.
  0475 42 92 41
  caroline.vanderheyden@lint.be

  Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité sociale dienst - sociale zaken en welzijn - samenlevingsopbouw - milieu - natuur en landbouw

  Functies

  Schepen 4
 • Karen Van Looveren

  Functies

  Algemeen Directeur