Burgerparticipatie via het bewonerspanel

Lokaal bestuur Lint nam onderzoeksbureau Public Minds onder de arm om bewonersbevragingen te organiseren.

Hoe werd het panel samengesteld? Een aantal bewoners werd uit het bevolkingsbestand geselecteerd zodat dat de groep die bevraagd wordt een juiste afspiegeling is van de Lintse samenleving naar verschillende beroepen, leeftijd en geslacht toe. In het totaal werden 368 mensen opgenomen in het panel. In juni 2020 werd het eerste onderzoek uitgevoerd. Benieuwd naar de resultaten? Lees hier onder mee!